W naszym laboratorium trwają badania modułów PV, zgodne z normą PN-EN 61215@2005.
Jednym z elementów jest test cykli temperaturowych, tj. wielokrotne przejście temperatury otoczenia przez 0°C, tj. od +85°C do -40°C. W ten sposób nie tylko możemy symulować warunki starzenia się, ale przede wszystkim sprawdzamy odporność testowanych produktów na skrajne warunki atmosferyczne.

Jedną z 3 komór klimatycznych na wyposażeniu naszego laboratorium jest komora CTS CW-60, która pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę warunków klimatycznych, monitorowanie procesów zachodzących w komorze, a także szereg dodatkowych możliwości, np. specjalne otwory serwisowe, zapewniające dostęp do komory, przez które możemy zasilać moduły fotowoltaiczne w trakcie testów.

 Wymiary wewnętrzne komory (S×W×G): 1500 × 2400 × 1200 mm,
 Maksymalna długość badanego elementu: 3050 mm,
 Wymiary drzwi (S×W): 1500 × 2400 mm,
 Okno inspekcyjne: 500 × 500 mm
 Regulacja temperatury: od -60 do +100 °C,
 Regulacja wilgotności: od 10 do 95 RH,
 Obciążenie podłogi do 10000 N/m