Mimo, że laboratorium badawcze PROVO specjalizuje się w usłudze wykonywania badań modułów fotowoltaicznych zgodnych z normą IEC 61215, to posiadane przez nas wyposażenie, pozwala także na badanie innych produktów, urządzeń, maszyn czy podzespołów, gdy wymagane jest sprawdzenie cech materiałów i stabilności parametrów urządzeń w warunkach zmian temperatury i wilgotności powietrza.

Przykładem takich badań, może być wykonane przez nas w ubiegłym tygodniu badanie akumulatorów używanych w autobusach.

W celu optymalizacji procesu zakupów Zleceniodawcy, a także wzrostu efektywności pracy, postanowiono zweryfikować, które z dwóch rodzajów stosowanych akumulatorów oferuje lepsze właściwości użytkowe.

Do każdego z badanych ogniw podłączono identyczny, prosty układ obciążający (żarówka i rejestrator napięcia) i umieszczono w komorze klimatycznej CTS.

Badanie przeprowadzono symulując warunki zimowe (temperatura w zakresie od -30 st C do +5 st C) w 10 cyklach po 5 godzin. Precyzyjny system kontroli i rejestracji temperatury oraz zmian napięcia na ogniwach pozwolił przygotować raport końcowy.