W ramach procedury testowej modułów fotowoltaicznych zgodnej z normą PN-EN 61215 kilkukrotnie wykonywana jest próba upływu prądu w warunkach podwyższonej wilgotności – tzw. test wet-leakage.

Celem tego testu jest ocena izolacji modułu w wilgotnych warunkach pracy i sprawdzenie, czy wilgoć z deszczu, mgły, rosy lub stopionego śniegu nie przedostaje się do aktywnych części modułu, obwodów elektrycznych, w których może to spowodować korozję, zwarcie doziemne lub zagrożenie bezpieczeństwa.

Procedura

W trakcie testu badany moduł PV zanurzany jest w zbiorniku z wymaganym roztworem na głębokość wystarczającą do pokrycia wszystkich powierzchni z wyjątkiem wejść do skrzynek przyłączowych nieprzeznaczonych do zanurzenia. Następnie na zwarte zaciski wyjściowe modułu przykładany jest dodatni zacisk urządzenia testowego, a płynny roztwór testowy podłączany jest do ujemnego zacisku urządzenia testowego za pomocą odpowiedniego metalowego drutu – zanurzonego w zbiorniku, ale nie dotykającego bezpośrednio badanego modułu. Następnie przez 2 min przykładane jest odpowiednie, określone w normie napięcie.

Kryteria zaliczenia testu wet-leakage

– W przypadku modułów o powierzchni większej niż 0,1 m2 zmierzona rezystancja izolacji pomnożona przez powierzchnię modułu nie może być mniejsza niż 40 MΩ/m2.

Urządzenie badawcze

W laboratorium PROVO dysponujemy specjalnie przygotowanym zbiornikiem.
Parametry roztworu, w którym zanurzane są moduły badamy konduktometrem Greisinger G1409-L01.
A do pomiarów samej rezystencji modułów wykorzystujemy specjalistyczny miernik UNI-T 513A.