Zakończyliśmy właśnie serię badań prototypów modułów cienkościennych dla naszego klienta. W ramach tych testów przeprowadziliśmy, m.in. wstępne kondycjonowanie modułów promieniowaniem ultrafioletowym (UV) przed cyklem termicznym i testami zamrażania w celu zidentyfikowania tych materiałów i połączeń klejowych, które są podatne na degradację pod działaniem UV.

Specyficzne warunki tego testu wymagają urządzenia, które nie tylko emituje odpowiednie natężenie promieniowania UV, ale także kontrolę temperatury modułów naświetlanych światłem UV. Sprzęt musi być w stanie utrzymać temperaturę modułu na poziomie 60°C ± 5 °C.

Urządzenie naszej konstrukcji oczywiście spełnia te warunki.